Jakość i niezawodność

Biuro Inżynierii Środowiska to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim. Specjalizujemy się w projektowaniu oraz wykonywaniu zaawansowanych sytemów sanitarnych i hydraulicznych.

Od deski kreślarskiej, aż do uruchomienia instalacji. Zajmujemy się kompleksową budową i projektowaniem skomplikowanych budowli hydrotechnicznych, m.in.:

 • stacje uzdatniania wody
 • oczyszczalnie ścieków
 • systemy odprowadzenia i zagospodarowania deszczówki
 • myjnie przemysłowe

Zarówno w przypadku nowatorskich konstrukcji, jak i standardowych rozwiązań, nasze projekty cechuje dbałość o najdrobniejsze szczegóły, które mają wpływ na długą bezawaryjną eksploatację systemu.

Oczyszczalnia ścieków

Solidność i terminowość

Nasi inżynierowie korzystają z najnowszych rozwiązań technicznych. Sterowanie skomplikowanym układem odbywa się, w zależności od potrzeb klienta, za pomocą mikroprocesorowych sterowników oraz optymalnie zaprogramowanych interfejsów komputerowych. Układ dziesiątek pomp i czujników dostępny jest po naciśnięciu przycisku na ekranie komputera.

Jeśli zależy ci na solidnej i terminowej firmie, oferującej doskonałe rozwiązania hydrotechniczne oparte na urządzeniach światowych marek skorzystaj z usług Biura Inżynierii Środowiska.

Biuro Inżynierii Środowiska

Zakres usług

Nasza firma zajmuje się projektowaniem oraz budową instalacji hydrotechnicznych:

 • stacje uzdatniania wody
 • oczyszczalnie ścieków
 • systemy odprowadzenia i zagospodarowania deszczówki
 • myjnie przemysłowe

Rozstrzygnięcie postępowania


Informacja o roztrzygnięciu postępowania

„Zakup usług badawczych w jednostce naukowej w zakresie doboru filtrów
membranowych dla ultrafiltracji ścieków przemysłowych”

pobierz plik PDF


Zapytania ofertowe


OGŁOSZENIE W DZIEDZINIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
„zakup usług badawczych w jednostce naukowej w zakresie doboru filtrów membranowych dla ultrafiltracji ścieków przemysłowych”

Kod CPV 73111000-3

Nazwa kodu CPV: laboratoryjne usługi badawcze

pobierz plik PDF


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
na realizację zadania pod nazwą: „zakup usług badawczych w jednostce naukowej w zakresie doboru filtrów membranowych dla ultrafiltracji ścieków przemysłowych”

pobierz plik PDF


Biuro Inżynierii Środowiska

W dniu 25 września 2017 roku został złożony wniosek do KUJAWSKO-POMORSKIEJ AGENCJI INNOWACJI sp. z o.o.

„FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY”

w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup usług badawczych w jednostce naukowej w zakresie doboru filtrów membranowych dla ultrafiltracji ścieków przemysłowych”.

Pismem nr L.dz. 562/W/2018 z dnia 12.01.2018 zostaliśmy poinformowani, że przedsięwzięcie to w ramach oceny merytorycznej jakościowej (punktowej) uzyskało wymaganą ilość punktów niezbędną do otrzymania wsparcia.

Dnia 31.01.2018 roku została podpisana z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. umowa, o powierzenie grantu na realizację ww. przedsięwzięcia.

Termin zakończenia prac określonych umową upływa z dniem 29.06.2018 roku. Będziemy informowali o realizowanych pracach badawczych w ramach otrzymanego grantu.

Marek Pianowski

W organizacji...

Projekt i wykonanie budowli hydrotechnicznych - realizacje

Biuro Inżynierii Środowiska

Deszczownia Pojazdów Szynowych
Obiekt realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj.
KLIENT: Pojazdy Szynowe PESA Spółka Akcyjna

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

HALA:
wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Pokrycie konstrukcji stanowi lakierowana blacha warstwowa z wkładami okiennymi z poliwęglanu białego.

Hala wyposażona została we wrota roletowe z elektrycznym i ręcznym napędem, oraz podwójną parę drzwi z każdej strony. Posadzka wykonana została jako betonowa, pokryta żywicą z granulatem antypoślizgowym, ze spadkami do koryt odwadniających odprowadzających wodę poprzez piaskowniki do zbiornika wody technologicznej.

Tor jezdny istniejący ułożony na istn. kanale rewizyjnym adoptowanym na zbiornik retencyjny i dwa piaskowniki.

INSTALACJE:
Założono pięć grup tryskaczy (w łącznej ilości 140 szt.) zamontowanych na kolektorach wykonanych ze stali KO, zasilanych z pięciu agregatów pompowych zatapialnych współpracujących z sobą dla osiągnięcia wymagań deszczowania.

Każda z pomp wysterowana jest przetwornicą napięciowo-częstotliwościową w funkcji ciśnienia. Całość układu pompowego wysterowana jest ze sterownika mikroprocesorowego dla uzyskania w procesie deszczowania różnych ciśnień i wydajności w celu prowadzenia deszczowania dla różnych warunków pogodowych maksymalnie zbliżonych do
naturalnych.

System sterowania zapewnia możliwość wprowadzania dowolnej zmiany parametrów przez obsługę z panelu na elewacji szafy lub komputera. System został przygotowany do zdalnej obsługi i przesyłania danych z możliwością prowadzenia procesu deszczowania za pomocą sieci ethernetowej.
Całość wyposażona została w instalację elektryczną oświetleniową i sterowniczą.

przeczytaj referencje >>

 

Biuro Inżynierii Środowiska

Myjnia Taboru Pojazdów Szynowych.
Obiekt realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj.
KLIENT:Pojazdy Szynowe PESA Spółka Akcyjna

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
KONSTRUKCJA MYJNI:

Wykonana z profili stalowych z pomostami roboczymi. Całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Pokrycie konstrukcji stanowi lakierowana blacha, oraz osłona polietylenowa. Posadzka wykonana została jako betonowa, pokryta żywicą z granulatem antypoślizgowym, ze spadkami do koryt odwadniających odprowadzających
wodę poprzez piaskownik (zabudowany w kanale rewizyjnym technologicznym myjni) do pompowni i na oczyszczalnię chemiczną.
Tor jezdny został ułożony na wykonanym w ramach przedmiotowej inwestycji kanale rewizyjnym.
INSTALACJE:
Przygotowano dwa system mycia w oparciu o:
- mycie ręczne realizowane w oparciu o dwa punkty poboru wody z zakładowej instalacji wodociągowej,
- mycie wysokociśnieniowe realizowane w oparciu o pięć stanowisk wyposażonych w lance z końcówkami podstawowymi i rotacyjnymi. Układ przygotowano dla mycia wodą zimną i gorącą.
Całość wyposażona została w instalację elektryczną oświetleniową sterowniczą.

przeczytaj referencje >>

Biuro Inżynierii Środowiska

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej w rejonie HALI MAGAZYNOWEJ
KLIENT: Pojazdy Szynowe PESA Spółka Akcyjna

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przebudowa zakładowej instalacji kanalizacji deszczowej w rejonie ZAKŁADU Z2 i ŚRUTOWNI zakładu POJAZDY SZYNOWE PESA w Bydgoszczy - prace dokumentacyjne i wykonawcze - realizacja październik 2007 /luty 2008
Remont instalacji oczyszczalni ścieków zakładu POJAZDY SZYNOWE PESA w Bydgoszczy opracowanie projektowe - maj 2009.

przeczytaj referencje >>

Biuro Inżynierii Środowiska

Roboty budowlano instalacyjne polegające na modernizacji i przebudowie instalacji technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Serocku gm. Pruszcz
KLIENT: Gmina Pruszcz

CHARAKTERYSTYKA PRAC:

 • demontaż dotychczasowego uzbrojenia tj hydroforów, filtrów ciśnieniowych, instalacji technologicznych, pomocniczych i elektrycznych,
 • demontaż instalacji technologicznych i elektrycznych uzbrojenia studni S1 i S2,
 • remont ogólnobudowlany istniejącego budynku SUW i obudów studni S1 i S2,
 • instalacja aeratora centralnego i trzech filtrów ciśnieniowych , uzbrojenia studni S1 i S2 wraz z wykonaniem
 • instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA,
 • montaż dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej o pojemności łącznej 100 m3 z pompownią II°, wysterowaną przetwornicą napięciowo-częstotliwościową w funkcji ciśnienia.

Całość prac przebudowy i modernizacji zostały zakończone w miesiącu wrześniu 2009 roku.
Całość prac została wykonana z zastosowaniem nowoczesnych systemów instalacyjnych (klejone ciśnieniowe PVC,
stalowe rurociągi ze stali kwasoodpornej).

przeczytaj referencje >>

Biuro Inżynierii Środowiska

Odprowadzenie i zagospodarowanie ścieków deszczowych z terenu Odlewni Żeliwa
KLIENT: Odlewnia Bydgoszcz sp. z.o.o

Prace projektowe i wykonawcze systemu odprowadzenia i zagospodarowania ścieków deszczowych z terenu Odlewni Żeliwa w Bydgoszczy. Prace wykonano z zastosowaniem nowoczesnych metod oczyszczenia, retencjonowania i odprowadzenia ścieków deszczowych z przeznaczeniem na cele produkcyjne.

przeczytaj referencje >>

Biuro Inżynierii Środowiska Ewa Pianowska & Marek Pianowski


ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz
Tel 52 3276565
Fax 52 3276566
e-mail: biuro@bissc.pl

www.bissc.pl

MYCIE I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SPECJALNYCH

MYCIE I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SPECJALNYCH from Bartek Ostrowski on Vimeo.

STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW SPECJALNYCH

Film prezentuje trzy warianty stanowisk mycia pojazdów specjalnych.

 • I WARIANT – mycie z platformy roboczej poruszającej się na samojezdnym module ściennym. Platforma wyposażona jest w panel sterujący i gniazdo podłączenia lancy myjki ciśnieniowej.
 • II WARIANT – mycie z poziomu posadzki oraz z pomostu roboczego. Zasilanie lancy myjki wysokociśnieniowej z przewodów firankowych.
 • III WARIANT – mycie z pomostu roboczego poruszającego się poziomo na zadanej wysokości. Pomost roboczy wyposażono w panek sterujący i lancę myjki wysokociśnieniowej. Dodatkową zaletą rozwiązania jest szufladowe wysuwanie pomostu w celu dotarcia nad wybrany fragment pojazdu.


UWAGA: istnieje możliwość dowolnej konfiguracji przedstawionych wariantów.

Kanał rewizyjny

Na filmie przedstawiono opcję z kanałem rewizyjnym wyposażonym w oświetlenie i przyłącze firankowe przewodu wysokociśnieniowego, do którego można podłączyć lancę myjki.

Kontener techniczny

Przygotowanie wody do mycia odbywa się w kontenerze technicznym wyposażonym w stację zmiękczania wody i pompę wysokociśnieniowa z podgrzewaczem przepływowym.

Dowolna konfiguracja

Prezentowane stanowisko lub jego dowolna konfiguracja może być wykonane zarówno na potrzeby myjni jak i na potrzeby wykonywania prac przeglądowych czy serwisowych pojazdów specjalnych lub typowych.

Możliwy jest również montaż naścienny (hala) w celu stworzenia mobilnego stanowiska prowadzenia prac, lub stanowiska mycia.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.